Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy
na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072

A.1 Zakaz przejścia
A.2 Zakaz wyprzedzania
A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów)
A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania
A.5 Zakaz postoju (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)  
A. 5.1  Zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)  
A. 6   Zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny  
A. 7  Zakaz cumowania do brzegu  
A. 8  Zakaz zawracania  
A. 9  Zakaz wytwarzania fali  
A. 10  Zakaz przejścia poza skrajnią określoną tablicami (pod mostem, przez jaz)  
A. 11  Zakaz przejścia - przygotować się do wejścia lub przejścia  
A. 12  Zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym  
A. 13  Zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji  
A. 14  Zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem  
A. 15  Zakaz ruchu statków żaglowych  
A. 16  Zakaz ruchu statków, które nie są statkami o napędzie mechanicznym i żaglowym  
A. 17  Zakaz pływania na desce z żaglem  
A. 18  Koniec strefy, w której małe statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji mogły rozwijać duże prędkości  
A. 19  Zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg  
A. 20  Zakaz ruchów skuterów wodnych  
   ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU  
B. 1  Nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak  
B. 2a   Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej strony burty  
B. 2b   Nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej strony burty  
B. 3a  Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z lewej burty  
B. 3b  Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, która leży z prawej burty  
B. 4a  Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z lewej burty  
B. 4b  Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, która leży z prawej burty  
B. 5  Nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami  
B. 6  Nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h  
B. 7  Nakaz nadania sygnału dźwiękowego  
B. 8  Nakaz zachowania szczególnej ostrożności  
B. 9a  Nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główną drogę dozwolone, gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursu lub prędkości  
B. 9b  Nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej, które może mieć miejsce, gdy nie zmusza to statków do zmiany kursu lub prędkości  
B. 10  Nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach, gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki  
B. 11a  Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego  
B. 11b  Nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale  
   ZNAKI ŻEGLUGOWE OGRANICZENIA  
C. 1   Ograniczona głębokość   
C. 2  Ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody   
C. 3  Ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego    
C. 4  Inne ograniczenia ruchu żeglugowego - należy się z nimi zapoznać.  
C. 5  Granica szlaku żeglownego oddalona od prawego (lewego) brzegu w metrach, podanych liczbą na znaku. Statki powinny przechodzić w odległości większej.  
   ZNAKI ŻEGLUGOWE ZALECENIA  
D. 1a  Zalecenie przejścia w obydwu kierunkach  
D. 1b  Zalecenie przejścia w jednym kierunku (przejście z przeciwnego kierunku zabronione)  
D. 2  Zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze  
D. 3  Zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego  
   ZNAKI ŻEGLUGOWE INFORMACYJNE  
E. 1  Zezwolenie przejścia (znak ogólny)  
E. 2  Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną
(liczba w prawym dolnym rogu oznacza wysokość linii napowietrznej nad poziomem najwyższej wody żeglownej)
 
E. 3  Jaz w bliskiej odległości  
E. 4a   Prom na uwięzi  
E. 4b  Prom przemieszczający się swobodnie  
E. 5  Zezwolenie na postój (na kotwicy lub na cumach przy brzegu)  
E. 5.1  Zezwolenie na postój na akwenie, którego szerokość w metrach jest podana na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku  
E. 5.2  Zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach, podanymi na znaku, licząc od miejsca ustawienia znaku  
E. 5.3   Zezwolenie na postój, burta przy burcie, w maksymalnej liczbie podanej na znaku  
E. 5.4  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywania znaków wskazanych w § 3.14[  
E. 5.5  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1  
E. 5.6  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2  
E. 5.7  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3  
E. 5.8  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w § 3.14  
E. 5.9  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1  
E. 5.10  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2  
 E. 5.11  Miejsce postoju zarezerwowane dla statków, z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3  
 E. 5.12  Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych z § 3.14  
 E. 5.13  Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek na podstawie § 3.14 ust. 1  
 E. 5.14  Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać na podstawie dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 2  
 E. 5.15  Miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki na podstawie § 3.14 ust. 3  
 E. 6  Zezwolenie na postój na kotwicy i wleczenie kotwicy, łańcucha lub liny  
 E. 7  Zezwolenie na cumowanie do brzegu  
 E. 7.1  Miejsce postoju zarezerwowane dla załadunku i wyładunku samochodów
(maksymalny dozwolony czas cumowania może być umieszczony na tablicy poniżej znaku).
 
 E. 8  Wskazanie miejsca do zawracania  
 E. 9a  Skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej, po której idzie statek  
 E. 9b  Połączenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek  
 E. 10a  Skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek  
 E. 10b  Połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi, po której idzie statek  
 E. 11  Koniec obowiązywania zakazu lub nakazu albo ograniczenia - obowiązuje tylko w jednym kierunku ruchu żeglugowego  
 E. 12a  Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła stałe, przed przeszkodą: należy się zatrzymać, jeżeli wymagają tego przepisy   
 E. 12b     Znaki sygnałowe uprzedzające - jedno lub dwa białe światła migające przed przeszkodą: przejście dozwolone      
 E. 13  Miejsce poboru wody pitnej  
 E. 14  Miejsce, w którym można korzystać z telefonu  
 E. 15  Zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym  
 E. 16  Zezwolenie na ruch żeglugowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji  
 E. 17  Zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego oraz holowanie statków powietrznych za statkiem  
 E. 18  Zezwolenie na ruch statków żaglowych  
 E. 19  Zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym  
 E. 20  Zezwolenie na pływanie na desce z żaglem  
 E. 21  Zezwolenie na ruch małych statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością  
 E. 22  Zezwolenie na wodowanie i wciąganie statków na brzeg  
 E. 23  Wskazanie kanału radiotelefonicznego, na którym można uzyskać informacje nawigacyjne  
 E. 24   Zezwolenie na ruch skuterów wodnych  


Pobierz plik - ustawa (PDF)

PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Śniardwy - powierzchnia tego największego w Polsce jeziora to 113,8 km kwadratowych.
Więcej

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo

Partnerzy MOPR