Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


26 kwiecień 2018

Komunikat Nawigacyjny nr 2/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

Drogę wodną Pisz – Węgorzewo w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2018 r.

▪ Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach (za wyjątkiem Kanału Niegocińskiego)

▪ Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie”) wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Kanałem NidzkimUtrudnienia żeglugowe


▪ Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków wynosi 1,2 m , w Bramce Sekstyńskiej 1,4 m a na pozostałych jeziorach 2,2 m ; lokalne oznakowane wypłycenie – Przeczka, oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego.

▪ Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na wodowskazie w Giżycku – 119 cm.

▪ Oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego.

▪ Trwa remont ubezpieczeń brzegów Kanału Jeglińskiego. Na całej długości kanału obowiązujeoznakowanie nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robót.

▪ Trwa remont ubezpieczeń Kanału Niegocińskiego. W związku z powyższym kanał w sezonie nawigacyjnym 2018 będzie całkowicie zamknięty dla żeglugi.

▪ Od dnia 15.05.2017 r. trwają prace związane z przebudową mostu drogowego nad Kanałem Piękna Góra. Planowany czas zakończenia prac 30.06.2018r.


Godziny otwarcia śluz:


Śluza Guzianka

maj codziennie - 8:00 - 19:00

czerwiec codziennie - 8:00 - 20:00

lipiec codziennie - 8:00 - 21:00

sierpień codziennie - 8:00 - 21:00

wrzesień codziennie - 8:00 - 19:00

październik codziennie - 8:00 - 16:00


Śluza Karwik

maj codziennie - 8:00 - 16:00

czerwiec codziennie - 8:00 - 19:00

lipiec codziennie - 8:00 - 20:00

sierpień codziennie - 8:00 - 20:00

wrzesień codziennie - 8:00 - 17:00

październik codziennie - 8:00 - 16:00


Śluza Przerwanki - maj – październik codziennie w godz. 9:00 - 17:00


W lokalizacji internetowej http://www.gizycko.pl/aplikacja-most-obrotowy-na-androida-gotowa.html można odnaleźć link i zainstalować aplikację dla urządzeń mobilnych działających w systemie Android, która wskazuje dostępność mostu obrotowego dla ruchu żeglugowego jak i kołowego.

Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego na Kanale Giżyckim są dostępne na stronie internetowej: http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.htmlUWAGA:

Jednocześnie informujemy, że w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie występowały w ubiegłym roku, najwyższa woda żeglowna WWŻ (wodowskaz Giżycko 134 cm) została przekroczona. W dniu 12 kwietnia br. stan wody na wodowskazie głównym Giżycko wynosił 142 cm (dane: http://pogodynka.pl/). Obecnie prowadzimy wszelkie działania w celu obniżenia poziomu wód w systemie do odczytu 134 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejścia pod mostami.

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie  Ratunkowe oznakuje dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej niebezpieczne miejsca na SWJM.


Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego tel. 87 428 53 38 w godz. 7:00 – 14:30

Zarząd Zlewni w Giżycku tel. 87 428 39 92 w godz. 7:00 – 14:30

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.

PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Posiadamy 4 Wodne Karetki Wypadkowe. Karetki działają od początku czerwca do końca września, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo

Partnerzy MOPR