Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna email

ROZDZIAŁ VI - MAJĄTEK I FUNDUSZE MOPR

 
§40

Majątek MOPR stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§41

1. Źródłami powstawania majątku MOPR są:
1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości.
3) Dotacje i subwencje.
4) Darowizny, zapisy i spadki.
5) Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
6) Dochody z ofiarności publicznej.
7) Dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
2. MOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§42

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych MOPR oraz dla reprezentacji MOPR na zewnątrz wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Prezydium Zarządu, w tym Prezesa.

 
§43
 
MOPR może tworzyć spółki, fundacje i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partner MOPR

Sponsor MOPR

PZU - partner MOPR

Sponsor MOPR

Polfarmex - partner MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Wszystkie nasze łodzie są na bieżąco monitorowane, aby w każdej chwili w jak najkrótszym czasie mogły nieść pomoc.

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo