Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Nadbrzeżna 15

Biuro MOPR

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna emailPLUS - partner technologiczny MOPR


21 czerwiec 2017

Nabór na kurs nurkowania P1* KDP/CMASSekcja nurkowa MOPR ogłasza nabór

na kurs nurkowania P1* KDP/CMAS


Warunki przyjęcia na kurs:
  • Ukończone 14 lat;
  • Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich, na odbycie kursu;
  • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydanie nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu)

Miejsce:
  • Stacja ratownicza MOPR w Giżycku

Termin kursu:
  • 24-28.07.2017r.

Cena: 
  • 800 zł - aktywnie działający ratownicy MOPR
  • 1000 zł - pozostali

* wspisowe - 200 zł;
** cena zawiera materiały szkoleniowe oraz wszystkie dokumenty po zdaniu egzaminu     końcowego

Instruktor:
Adam Ako Kowalewski
- ako.kowalewski@gmail.com
 tel. 0047 405 92 550                           

                              
Kontakt w Stacji Ratowniczej MOPR w Giżycku:

Marek Banaszkiewicz - tel. 728 848 155 

 

PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partnet MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Wszystkie nasze stacje ratownicze rozmieszczone są na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich tak, aby pomoc mogła nadejść maksymalnie w przeciągu 15 minut
Więcej

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo

Partnerzy MOPR