Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Aplikacja "Ratunek"

Mazurskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe
z siedzibą w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
11-500 Giżycko
Port EKOMARINA
tel: +48 87 427 38 72

NUMER KONTA

Bank Pekao SA
44 1240 5787 1111 0000 5757 3942

Biuro MOPR email

Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14 A
Port EKOMARINA
tel: +48 87 428 23 00

CKRW - MOPR Giżycko email

Zabezpieczenia Ratownicze

MOPR - zabezpieczenia email


tel. kom: 601 760 099

Przedłużanie ważności legitymacji MOPR

MOPR - legitymacje email


Komisja Rewizyjna MOPR

MOPR - komisja rewizyjna email

Prawo


Obowiązujące akty prawne:


 1. Ustawa z dn. 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. (*.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. (*.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag. (*.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. (*.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne. (*.pdf)
 2. Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. (*.pdf)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. (*.pdf)
 3. Zmiana w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. (*.pdf)
PLUS - partnet technologiczny MOPR

Partner technologiczny MOPR

PZU - partner MOPR

Sponsor MOPR

PZU - partner MOPR

Sponsor MOPR

Polfarmex - partner MOPR

Sponsor MOPR

Czy wiesz że?

Śniardwy - powierzchnia tego największego w Polsce jeziora to 113,8 km kwadratowych.
Więcej

Galeria

Media-Galeria MOPR

Video

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Partner MOPR

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko - Mazurskiego

MSWiA współfinansuje działania MOPR Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólfinansuje działania ratownicze MOPR Parker Poland

Działania ratownicze MOPR są realizowane
za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Działania ratownicze MOPR są współfinansowane
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Nasz sprzęt
Twoje bezpieczeństwo